At first page Next page

Oleg Aleksandrowicz Ugriumow

"Zima. Nadmiar bieli"

Fotografie prezentowane na wystawie powstały zimą 2010 roku, głównie w Jareńsku. Wystawa pokazana była w miejscowej bibliotece. Od maja 2011 roku wystawa eksponowana była w kilku bibliotekach na Ziemi Kłodzkiej i cieszy się dużym zainteresowaniem. Otwarciu wystaw często towarzyszyły wideokonferencje z udziałem autora.

Autor fotografii, Ugriumow Oleg Aleksandrowicz, jest dziennikarzem, pracował w redakcji prasy rejonowej, 18 lat był samodzielnym korespondentem archangielskiej gazety „Prawda Siewiera”. Jest osobą bardzo zasłużoną w dziedzinie dokumentowania losów zesłańców, także Polaków. Tematem represji politycznych w rejonie lenskim i obwodzie archangielskim zajmuje się od 1986 roku. Jest autorem esejów na ten temat publikowanych w obwodowej gazecie „Prawda Siewiera”,a także jednym z autorów książki „Ból pamięci” o historii zesłańców w rejonie lenskim. Wraz z bratem Borysem i córka Julią napisał rozdział dotyczącego deportacji w tym rejonie w II tomie „Wspomnień sybiraków” wydanych przez Koło Związku Sybiraków w Bystrzycy Kłodzkiej. Pod jego kierunkiem powstało kilka uczniowskich prac konkursowych z zakresu historii regionu. 

To, że wystawę możemy obejrzeć na terenie Ziemi Kłodzkiej, jest efektem współpracy Koła Związku Sybiraków w Bystrzycy Kłodzkiej z rosyjskimi badaczami i działaczami społecznymi. Organizacja wystawy, tłumaczenia Janusz Kobryń

001 bielyj janwar
007 kisc kaliny
010 kalina
005 diedowskije sanki
003 stieklanaja igruszka
012 rozdziestwiennaja
006 wolszebnuju
45 minuus
wosspominanije
014 koliada
015 wielki ustiug
016 rezydencja
004 fewralskoje utro
008 droga do zapomnianej
011 nocznaja skazka
014 utonula
017 na snieznoj
018 iz glubiny
019 brzozy
u zimy
020 sopel
bielyj eytiud
jel kak
korali zimy

jAlbum 10